Persondataloven

Oplysningspligt i medfør af Persondataloven

I forbindelse med vores arbejde med transport og flytning indsamler vi, af hensyn til vores bistand og til brug for fakturering, dine personlige data i form af navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse. Hvis vi ikke modtager disse oplysninger, kan vi ikke sikre en korrekt udførelse af vores arbejde. I tilfælde af manglende betaling kan dine oplysninger videregives til advokat, til inkassobureau eller til en tilsvarende enhed.

Vi behandler dine oplysninger fortroligt og sikkert i henhold til Persondataloven, og vi gemmer dine oplysninger i 5 år i vores bogholderi. Oplysninger, der ikke længere er relevante, sletter vi.

Den dataansvarlige er Sendebudets administrerende direktør, Flemming Løfgreen. Du kan altid kontakte den dataansvarlige, hvis du ønsker indsigt i de oplysninger, vi har registreret om dig, såvel som hvis du har indsigelser mod registreringen. Klagemyndighed er Datatilsynet.

Oplysningerne videregives ikke til tredjemand uden dit tydelige samtykke. Et samtykke kan til enhver tid tilbagekaldes. Vi indsamler ikke oplysninger om dig via andre medier, sociale netværk eller lignende, og vi samkører heller ikke vores registre med andre.

Vi opbevarer dine oplysninger elektronisk og forsvarligt på vores computere. Computerne er placeret under kontrollerede forhold, med de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger for at sikre at uvedkommende ikke kan få adgang til dem og deres data.

Såfremt lovgivningen eller udviklingen inden for elektronisk databehandling kræver det, opdaterer vi vores oplysninger om persondata. I så fald vil vi offentliggøre på hjemmesiden, at vilkårene er ændret.